Panduan Penyediaan dan Penyerahan Bahan

1. Judul yang dirancang, iaitu judul yang dibina mengikut perancangan penerbitan bermula daripada peringkat cadangan judul.
Penulis hendaklah mengemukakan :

 • Borang cadangan penerbitan
 • Borang biodata
 • Surat penyerahan cadangan judul
 • Contoh penulisan (2-3 bab penulisan draf)
2. Judul yang tidak dirancang, iaitu manuskrip yang diterima di luar perancangan penerbitan.
Penulis hendaklah mengemukakan :

 • Borang cadangan penerbitan
 • Borang biodata
 • Surat penyerahan bahan lengkap
 • Surat izin penerbitan, sekiranya ada bahan yang dipetik daripada sumber lain
 • Manuskrip lengkap yang bercetak beserta ilustrasi dan disket atau CD-ROM.
3. Manuskrip hendaklah bertaip komputer langkau dua baris menggunakan perisian yang sesuai, contohnya MS Word.
4. Manuskrip hendaklah dicetak di atas kertas putih saiz A4 yang berkualiti.
5. Cetakan komputer hendaklah jelas.
6. Manuskrip tulisan tangan tidak diterima.
7. Bahan yang dihantar hendaklah merangkumi :

 • Manuskrip lengkap berserta disket/CD_ROM.
 • Surat penyerahan bahan.
 • Surat keizinan penerbitan daripada penulis/penyumbang/penerbit asal sumber bahan.
Penerbit UPM tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan/kerosakan bahan dalam proses penghantaran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s