Senarai Semak Penulisan

1. Judul (pada kulit luar manuskrip)
2. Nama penulis/penyusun (pada kulit luar manuskrip)
3. Bahan Awalan 

 • Kandungan
 • Senarai ilustrasi (jika ada)
 • Prakata
 • Pendahuluan/Pengenalan (jika ada)
 • Penghargaan
 • Singkatan/Simbol/Formula/Ukuran/Transliterasi (jika ada)
4. Teks 

 • Nombor dan tajuk bab
 • Teks lengkap
 • Ilustrasi : Kapsyen, sumber dan rujukan silang
 • Jadual : tajuk, sumber
 • Nota kaki
5. Bahan Akhiran 

 • Lampiran
 • Glosari
 • Bibliografi/Rujukan
 • Indeks
6. Maklumat untuk Kulit Belakang 

 • Blurb – inti pati kandungan buku/biodata penulis/latar belakang karya
7. Lampiran untuk Penerbit 

 • Surat kepada penerbit
 • Surat keizinan penerbitan daripada penulis/penyumbang/penerbit asal (jika ada bahan mereka yang dipetik untuk dimuatkan dalam penulisan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s