Mukhtasar Pertumbuhan Bahasa Arab, Dialeknya dan Ilmu-ilmunya

Buku ini cuba menjelaskan sejarah pertumbuhan bahasa Arab sejak zaman awalnya, dialek-dialek Arab yang wujud di dunia Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam serta perkaitan rapat antara qira’at al-Qur’an al-Karim dengan dialek Arab yang pelbagai. Ia juga menyentuh perkembangan Ilmu nahu dan balaghah Arab serta toko-tokoh tersohor yang telah menyumbang jasa yang besar dalam pertumbuhan kedua-dua ilmu tersebut. Di samping itu, buku ini juga membicarakan usaha-usaha sarjana linguistik Arab dalam bidang leksikografi yang menghasilkan pelbagai kaedah penyusunan kamus, manakala dalam bidang semantik pula dipaparkan pendapat ulama Arab silam dan pendapat moden yang dikemukan oleh sarjana Barat.

• Muhammad Zaki Abdul Rahman & Tasyi’ Radiah Medah
• 2011
• SBN 978-967-344-242-3
• 180 halaman
• RM35 .00

Advertisements

2 Replies to “Mukhtasar Pertumbuhan Bahasa Arab, Dialeknya dan Ilmu-ilmunya”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s