Islam yang Dinamik

Islam yang dinamik bermaksud segala bentuk transformasi pemikiran yang dicetuskan berdasarkan kepada prinsip ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam tuntutan al-Quran dan al-Sunnah. Kedinamikan dalam Islam merupakan manifestasi daripada kaedah islamiah yang lahir daripada kedinamikan al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah. Daripada pemikiran yang bersumberkan kehidupan keseluruhannya dan segala aspek praktikalnya. Pembinaan dan kemajuan tamadun Islam lahir daripada sumber pokok kepercayaan, akidah atau agama yang dianuti oleh umat Islam sendiri. Allah telah menganugerahkan kepada manusia akal dan intelek, panduan kehidupan dan aturan yang terang lagi nyata daripada al-Quran dan al-Sunnah yang menjadi pemangkin kepada keseluruhan kehidupan.

978-967-344-266-9
RM 55.00
2012
359 ms
(Kategori: Agama)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s