HASSAN AHMAD Wira Bahasa Yang Berwibawa

HASSAN AHMAD  Wira Bahasa Yang Berwibawa

JUDUL : HASSAN AHMAD Wira Bahasa Yang Berwibawa
978-967-344-463-2
PENGARANG: Raja Masittah Raja Ariffin
RM 78.00
129m/s

Kulit tebal dan isi kandungan berwarna

Tidak dapat dinafikan Hassan Ahmad adalah nasionalis Bahasa Melayu. Meskipun begitu, hasil kerja beliau tidak semata-mata bertujuan menegakkan nasionalisme Melayu sahaja. Penelitian hemat terhadap kerja beliau memperlihatkan beliau menggunakan pendekatan nasionalis untuk merungkai persoalan sosiologi Bahasa Melayu. Pendekatan ini digunakan beliau dalam konteks nasionalisme Malaysia bagi memastikan Bahasa Melayu Berjaya merealisasikan rangsangan politik untuk tujuan perpaduan dan integrase, selain membangkitkan keyakinan rakyat tentang kemampuan Bahasa Melayu untuk memajukan Negara.